D5:81-82


  (Rubrik:)

Strå sochn Closterorlunda. Cronehem[n]man     3.

(Text inom ram:)

1. Closterorlunda. Cronehemman              1.
Rentar korn    tunnor
Hafwer i byeskifte 30 alna bred åker
Vthsäde         J Norrgierdet 12 tunnor
                      J Södergierdet 10 tunnor
Engh till 24 lass höö. Jnga flere
lägenheeter ane.r? än vthmarck och mule-
bete i begge gierden och engen.

2 Cronehemman Jbidem       1.
Rentar korn     tunnor
Hafwer i byeskifte 30 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södergierdet 10 tunnor
Engh til 24 lass höö. Nödtorftig
vthmarck. och inge flere lägenheeter.

3. Cronehemman Jbidem     1.
Lijka i ränta, byeskiffte uthsä-
de och lägenheet.

4. Ett Torp. Vthiord til 1 ½ tunne
land.

5 Skifnan. En eng ren-
tar 2 tunnor korn. Brukas til
prestestommen i Wastena stad.
Eng til             28 lass höö.

(Text på kartbilden:)

Godh hårdwaldz eng med eke och hesleskogh

Suartmylla

Beteswaldh

KLOSTEORLUNDA

Suartmylla

Beteswaldh

Beteswaldh

Skifnan God hårdwaldz engh

Nor

West

Öst

Söder

Scala ulnarum