D5:83


(Rubrik:)

Strå sochn. Hunnerstorp. Croneheman       1.

(Text inom ram:)

1. Hunnerstorp Cronehemman                   1.
Förlänt Wastena Hospital. Och
rentar 10 tunnor korn. Hafwer särskilde
enstakade ägor i åker och engh.
Vthsäde         J Östergierdet 15 tunnor
                      J Wästergierdet 15 tunnor
Engh 24 lass höö.
En Trägård, och nödtorfftig vthmarck

(Karttext::)

Godh hårdwaldz engh

god suartmylla

HUNNERSTORP

god suartmylla


Scala ulnarum