D5:88


(Rubrik:)

Orlunda sochn. Piltorp. Croneheman          1

(Text inom ram:)

1 Piltorp Cronehemman        1.
Hafwer enstakade ägor med åker
och engh. Rentar korn 17 ½ span
korn
En vthiord jbidem. Rentar 2 ½
span korn.
Vthsäde         J Wästergierdet 16 tunnor
                      J Östergierdet 15 tunnor
Engh till 20 sommarlass höö
Vthiorden ähr inrechnat vthi
vthsädet, effter hon fins intit
med särskilde skiften vthstackat.
En beteshage, och någet mulebete.

(Karttext::)

Beteshage

Godh hårdwaldz engh

God suart mylla

Godh swart mylla

PILTORP

Hårdh waldz eng


Scala ulnarum