D5:89-90


(Rubrik:)

Orlunda sochn.                     Stafuelösa Skattehemman    2.

Cronevthiord                        1.

Frelsehemman                      4.

(Text inom ram:)

1 Stafwelösa Skattehemman 1.
Hafwer i byeskiffte 67 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 26 tunnor
                      J Wästergierdet 21 tunnor
Engh till 40 lass höö. nödtorfftigh skogh
till trinne och brensle och god vthmarck. gode enge
hagar En skattevthiord fins igen i Elgesiö folio 102.

2. Jbidem Skattehemman      1.
förmedlat fordom ½ i owist. Hafwer i bye-
skifte 50 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierde 19 tunnor
                      J Westergierdet 16 tunnor
Engh till 30 lass höö: Nödtorfftig vthmarck
och mulebete god trägård. god engehaga.
Denne förmedling behöfwes der intit.

3. Frelsehemman, Jbidem     1.
Hafwer 20 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierde 7 tunnor
                      J Westergierde 6 tunnor
Engh til    12 lass höö. Nödtorfftig vthmarck
och mulebete.

4. Frelsehemman jbidem       1.
Lijka stor med forskrefne frelsegård

5. Frelsehemman jbidem       1.
Lijka stor med näst förskrefne twenne frelse-
gårdar.

6 Frelsehemman jbidem        1.
Hafwer 30 alna bred åker i byeskifte
Vthsäde         J Östergierdet 11tunnor
                      J Westergierdet 11 tunnor
Eng til 15 lass höö. Nödtorftig vthmarck och
mulebete.

7 En  cronevthiord förlänt Wastena Hospi-
tal. Rentar 9 span korn. Hafwer i byeskifte
17 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 7 tunnor
                      J Wästergierdet 6 tunnor
Engh till      12 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck och mulebete.

8. Åkrar til Klåckaregården i Orlunda. til 1 ½ tunnor
fordom gifwen til kyrckan i Orlunda.

9 En engh der til[1] och gifuen til kyrkckan
til 2 sommarlass höö.
Stafwelösa engehagar finnes på andra sidan.

(Text på kartbilden:)

Godh suart mylla

Hårdwaldz eng

STAFUELÖSA

Godh suart mylla

Eng

Godh suart mylla

Godh hårdwaldz engh

Godh hårdwaldz engh

Skeenwaldz engh med gran och biörke skogScala ulnarum.[1] der til överstruket