D5:9


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn
Skaftesgierde. Cronehemman   2.
Skattevthiord                       1.

(Text inom ram:)

1. Skaftesgierde. Cronehemman:               1.
Rentar 17 ½ span korn i afra. Hafwer i byeskifte
43 alna bred åker. Vthsäde i Södregierdet  8 ½  tunnor.
Vthsäde i Westregierdet       9 tunnor.
Eng till 20 lass höö. god och nödtorftig vthmarck.
och ingen lägenheet mera fins der til.

2. Skaftesgiärde Cronehemman                  1.
förmedlat ½ i owist.
Rentar 12 span korn i afra. Och hafwer i
byeskifte 35 alna bred åker.
Vthsäde i Södregierdet         6 tunnor
J Wästergierdet                    7 tunnor.
Eng[1] till 15 lass höö. Och god vthmarck effter nöd
torften.
En skatte vthiord til skattegården i Fogelsta hafwer
i byeskifte 21 aln. Sår i Södergierdet          4 tunnor    folio 23
i Wästergierdet                     4 1/4 tunnor. NB[2]

(Text utanför ram:)

NB. Eng till 9 lass höö. god vthmarck
effter nödtorften. och inga flere
lägenheeter fins til Skaftesgierde.

(Karttext:)

Öör och sandiord.

Skaftesgierde.

Wästergierdet

Skeenwaldz engh

Hårdwaldz engh
Beteswald

Lind

Sand
Leeriordh.
Södergierdet

Starwaldz engh

Scala ulnarum


[1] En ms

[2] Nota Bene