D5:99-100(Text inom ram:)

1. Orlunda Cronehemman    1. rentar 14 spän korn. Hafwer i byeskifte
11 alna bred åker. Vthsäde i Östergierdet    8 tunnor J Westergierdet  8 tunnor
Engh til 16 sommarlass höö. Elliest en eng serdeles som de andra gårder i byen jngen
eng hafwa der emot, som kallas Haget sub littera A. til 10 lass höö. god och nögachtig
beteshage, elliest och gott mulebete och vthmarck. någen skog, doch som föga kan rechnas.
flere lägenheeter fins dertil intit.

Jbidem cronevthiord En. Rentar 5 span korn. Hafwer i byeskiffte 6½ <aln> bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 4 tunneland. Eng til 8 lass höö.
Jbidem cronevthiord             1. Rentar 5 span korn. Hafwer i byeskifte 6½ aln bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 4 tunneland. Engh til 8 sommarlass höö.
Jbidem cronevthiord             1. Rentar 6½ korn. Hafwer i byeskifte 8 alna bred åker
Vthsäd i hwardera gierdet 5 tunneland. Eng til 10 lass höö.
Jbidem en skattevthiord til ½ Skattegården i Högelyd <109> Hafwer i byeskifte 6 alna
bred åker. Vthsäde i Wästergierdet 4 tunneland. J Östergierdet 4 tunneland.
Eng til 8 lass höö.

2 Orlunda Cronehemman     1. Rentar 18 span korn. Hafwer i bye-
skifte ett bord       13 alna bred åker, dett andra bordet 12 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 16 tunneland. Engh til 32 lass höö. Nödtorfftig vthmarck och
mulebete.

3 Cronehemman Jbidem       1. Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
13 alna bred åker, andra skiftet eller bordet 8 alna bred åker .
Vthsäde i hwardera gierdet 13 tunneland. Engh til 26 lass höö. nödtorftig vthmarck.

4. Cronehemman Jbidem      1. förmedlat fordom ½ i owist. Rentar 9½ span
korn. Hafwer i byeskifte 7 1/3 aln bred åker. Vthsäde i hwardera gierdet 6 tunneland
Engh till 8 lass höö. nödtorfftig vthmarck och mulebete.  til denna gården ähr elack
(I marginalen:) NB.
eng belägen i sanckaste måssen och kan sellan brugas.

6 Frelsehemman jbidem     1. Hafwer i byeskifte 25 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierde 16 tunneland. Eng til 32 lass höö Nödtorftig mulebete.

7. Frelsehemman Jbidem      1. Hafwer i byeskiffte 12 alna bred åker.
andra bordet 8 alna bred åker. Vthsäde i hwardera gierdet 13 tunneland. Eng til 26 lass höö
Nödtorfftig vthmarck och mulebete.

En croneuvhiord rentar 3½ span korn, ähr tillförne brukat till Kiäretorp och nu
ähr der ifrån tagen, och brukas til den ene Cronegården i Orlunda. Hafwer i Byeskifte
7 ¾ aln bred åker Vthsäde i hwardera gierdet 5 tunneland. Engh til 10 lass höö.

En kyrckevthiord i begge gierden sub littera A. Vthsäde til 8 tunneland brukat och
obrukat. Doch?[1] 4 tunneland til hwart åhr. och ingen eng.

7 En åker til Wastena Hospital Vthsäde 4 tunneland.

8 En engh der sammastädes til 16 lass höö.

NB 5. Orlunda Croneheman       1. Rentar korn 10 span. fordom förmedlat ½ i owist. Detta crone-
hemman går intit i skifte uthi bysens ägor, vthan allena hafwer serdeles omstenade slåtter vthi
åkeren i begge gierden, och i engen sine humpar. Åhrliget vthsäde 6 tunneland. Engh
til 8 lass starwaldz höö. Nödtorftig vthmarck. och inga flere lägenheeter.


[1] och?