D5:Register 2


Öfwer boken G. 5. af Östergiötland ock Aska härad giordt den 9 january 1701

Härader             Socknar                               Byar                           Folio

Aska häradh        Steen sockn                    Hambra                               3.
                                                                 Hessleby                              8.
                                                                 Horngierde                           6.
                                                                 Hulan                                   7
                                                                 Noresteen                            5.
                                                                 Skipsta                                7
                                                                 Steen sampt Praestegarden 1
                                                                 Kulla                                    4

                           Kiälfwesteen                   Ekeberg el. Eketorp             28
                                                                 Erichstorp                            29
                                                                 Fogelsta                               23.9.
                                                                  Fogelstatorp                         24
                                                                 Fröberga                              11
                                                                 Flygarehemmet                     29
                                                                 Grefstad                               29
                                                                 Hösehemmet                        12
                                                                 Klockaregården                   15.19.
                                                                 Kiälfwesteen                        19
                                                                 Lårsta                                  14.16.
                                                                 Långetorp                            12.
                                                                 Nyckleby                             19.120
                                                                 Siökumbla                            12[1]
                                                                 Skaftesgierde                         9
                                                                 Snarehemmet Cronovtjord ock torp 17
                                                                 Sättran en vtjord                  17
                                                                 Tuddetårp                            12.
                                                                 Örfwa                                  19.17.

                         Hageby                             Wester ock Öster Appelby   38
                                                                 Aska                                    43
                                                                 Brustorp prästegård             33
                                                                 Gisletorp                              36
                                                                 Gubbetårp                           41
                                                                 Hageby                                35
                                                                 Hagebytårp                          37
                                                                 Hwitmanstårp 46
                                                                 Hessleby                              8
                                                                 Knapetorp                           44
                                                                 Kålstorp                              46
                                                                 Klotorp                                46
                                                                 Löfkulletorp                         46

Härader             Socknar                           Byar                                    Fol:
Aska häradh       Hageby sochn                  Medhambra                         46
                                                                 Rengletårp                           41
                                                                 Sandby                                40
                                                                 Sandbytorp                          40
                                                                 Ugletårp                               37
                          Fyfwelsta                         Brotorp                                51.52
                                                                 Börsta                                  66.95
                                                                 Eketorp                               59.
                                                                 Fifwelsta                              54.
                                                                 Hilletårp                               55
                                                                 Kiäretorp                             52
                                                                 Klockaregården[2]                  58.
                                                                 Långeridh                             49
                                                                 Rusingstorp                          48
                                                                 Rijsberga                             55
                                                                 Räfsiö                                  56
                                                                 Sund                                    49
                                                                 Stubbetarp                           54
                                                                 Tråsta                                  58
                                                                 Ulstarp                                 48
                                                                 Ölstorp                                51
                                                                 Qwisberg[3].                        186
                          Sankte Päders                 Eggby                                  66
                                                                 Granby                                70
                                                                 Hufwudstad                         68
                                                                 Klåstad                                66
                                                                 Klåstetorp                            66
                                                                 Åker till Wadstena stad[4]       68
                                                                  Qvisberg[5].                         186
                           Stråå                               Bonde Orlunda                    77
                                                                  Clåster Orlunda                    81
                                                                  Fylla                                    76
                                                                  Hunnerstorp                         83
                                                                  Stråå                                    74
                                                                  Skitnan En eng till Vadstena   81
                                                                               stads prästestomme
                                                                  Tystorp                                72
 
                          Orlunda                            Aletorp                                    103
                                                                  Börsta                                     94
                                                                  Elgsjö[6]                           102
                                                                  Grimskumbla                          102
                                                                  Klockaregården[7]            90
                                                                  Lycketarp                                103
                                                                  Orlunda med kyrkolägenheter      98.90.
                                                                  Piltarp                                  88
                                                                  Stafwelösa med en vtjord ok engh     90:91.102
                                                                  Wadstena Hospitals vtjord 176.114.98.90 Biskopsberga


Härader             Socknar                           Byar                                    Fol:

Aska härad        Hälgona sochn                 Biskopsberga 114.115
                                                                 Högelidh                              109
                                                                 Knapetorp                           111
                                                                 Knapengen en cron engh till
                                                                                 Wastena Slott      111
                                                                 Lagmansberga                      110
                                                                 Munckestigen 111
                                                                  Stafwegård                          108
                                                                 Snyttringe                             118
                                                                 Wreta                                  115
                                                                 Ören                                    111

                           Hwarff                            Blidekulla                             139
                                                                 Engh                                    126
                                                                 Födekulla                             138
                                                                 Glaskulla                              141
                                                                 Hwarf sampt prästegården[8]  126, 149
                                                                 Kyrko vtjord[9] 138
                                                                 Mantisgierde                        138
                                                                 Möreby                               128
                                                                 Rosenhagen en cron utjord   141
                                                                 Stenkelshuarf  129
                                                                 Swinorp                               132 138
                                                                 Skricksta                             135
                                                                 Skärsta                                141
                                                                 Skogstorp                            141
                                                                 Söderby                               134.138.
                                                                 Stalsberg                              136
                                                                 Traneberga                          128
                                                                 Wijnberga                            138
                                                                 Österhwarf                           130

                           Styra                               Giötala Öfra                         152
                                                                 Styra                                    147:149
                                                                 Tofwetorp                            151

                           Eggbyborna                    Bärga                                   201
                                                                 Kasteberga                          202
                                                                 Möreby                               160
                                                                 Råcklunda                            157
                                                                 Ulfåsa Sätegård                    165
                                                                 Åby                                     199
                            Ask                              Alma                                    170   

               
            
 
Härader             Socknar                           Byar                                    Fol:

Ask härad          Ask sockn                       Ask kyrckioby                     172.168.180.
                                                                 Bycketårp                            181.169.167.170.
                                                                 Borklunda                            172.
                                                                 Prästekulla                           169
                                                                 Rysby ägor                          172
                                                                 Smeberga                            172
                                                                 Wräcknebro                        197
                                                                 Älmtåmpta                           194
                                                                 Laxehagen, en vtjord            197.
                     
                         Winnersta                         Åby                                     179
                                                                 Dufwedahls quarner             192.
                                                                 Jordsta öfre ock wester        174
                                                                 Klockaregården                   180.
                                                                 Kracksteen                          193.196.215.
                                                                 Quisberg                              185.180.186.20.
                                                                 Sonetorp                              189.185.
                                                                 Smebergav vtjord                 180
                                                                 Staffanstorp                         182.179.
                                                                 Tårpa                                   193
                                                                 Wedemöö                            176
                                                                 Winnersta praestegard          188.184.180.
                                                                 Warby                                 181
                                                                 Wräknebro                          197.
                         Motala                             Atteby                                 207
                                                                 Arfwasteby                          211
                                                                  Askareby                             231
                                                                 Äfwersby                             228
                                                                 Biskopsmotala ock prastgården 209.224.219.220.
                                                                 Bromma                               210
                                                                 Backegården i Motala          213
                                                                 Bårsätter                              215
                                                                 Bondebarcka                       223.220.
                                                                 Brundswijk                          225
                                                                 Bråstorp                              225
                                                                 Biörcka                                227
                                                                 Biörcketorp                         227
                                                                 Basteberg                            238
                                                                 Diupewijk                            230
                                                                 Dysätter                               224
                                                                 Diurkiälla                             237
                                                                 Dufwedahl                           217
                                                                 Eketorp                               217
                                                                 Eeka                                    217
                                                                 Engesby                               219
                                                                 Hälfwetit                              213
                                                                 Hårstorp                              217


Härader            Socknar                            Byar                                    Fol:

Ask härad         Motala sockn                    Hundsberg                           220
                                                                 Holm                                   196
                                                                 Illersiön                                222
                                                                 Kyrkans äng                        224.
                                                                 Klåckaregården i Motala      213
                                                                 Kiällarehemmet                    213
                                                                 Kiölehemmet                       212
                                                                 Karshult                               218
                                                                 Korjekiätten[10]             224
                                                                 Karetorp                              228
                                                                 Kiörsby                               235
                                                                 Kålmetorp                           234
                                                                 Kåpertorp                            241
                                                                 Kiörckejord i Motala           212
                                                                 Kongsfisket                          212.214.
                                                                 Linningstorp                         232
                                                                 Lämminge                            233
                                                                 Lillehals                                239
                                                                 Lindenäs                              240.219.
                                                                 Motalaby nordan åhn           213.215.
                                                                 Måsekierr                            213
                                                                 Motala sunnan åhn               214
                                                                 Måsetorp                             230
                                                                 Orrekulla                             213
                                                                 Ofwerby                              226
                                                                 Odesby                                238
                                                                 Pederstårp                           212
                                                                 Steenstorp                           212
                                                                 Smedsby                              220
                                                                 Storckesby                          228
                                                                 Storehals                              239
                                                                 Säter                                    242.219.
                                                                 Storegården i Motala            213
                                                                 Tårfwesätter                         224
                                                                 Wara                                   209
                                                                 Wästgiöteby                         242
                         Nykiörcke                        Ålanby                                 251.
                                                                 Bäneby                                249
                                                                 Biörnesund                           249
                                                                 Belleberg                             251
                                                                 Borrebohl                            259
                                                                  Claestorp                             256


Härader            Socknar                            Byar                                    Fol:
Ask härad         Nykiörckie  Sockn            Dansby                                261
                                                                 Dansbrenna                          269
                                                                 Elfwebremma 257
                                                                 Eskebäck                             266
                                                                 Eskebergia                           263
                                                                 Flöda                                   253
                                                                 Goolby                                268
                                                                 Hult                                     262
                                                                 Ishult                                    254
                                                                 Jerskalleby                           260
                                                                 Jngelsby                               267
                                                                 Jngewallsby                          269
                                                                 Järsätter                               264
                                                                 Kaflebäck                            255
                                                                 Knösen                                264
                                                                 Kiärsnäset                            266
                                                                 Klåckaregård ok Kyrckielyckan  264
                                                                 uti Nykiörcka dito
                                                                 Nederlidh                             264
                                                                 Paleby                                 252
                                                                 Prästorp                               258
                                                                 Qvarnekullen                      254
                                                                 Ryggesteen                          247
                                                                 Rofwetorp                           253
                                                                 Rydh                                    257
                                                                 Rösiögierdet Rösjö               269
                                                                Reesdaalen                          263
                                                                Steekengen                          254
                                                                Sundsiön                              259
                                                                Tackebo                              252
                                                                Tubbetorp                            256
                                                                Uddewalsby                         249
                                                                Westerskatlyckan                 250
                                                                Österskatlyckan                   250

                                                Öfwerlidh
                                             

Härader            Socknar                            Byar                                    Fol:

Ask härad         Nykiörcke Sockn              Öfwerlidh                             263

                         Chrissbärgia                      Harseby                               276
                                                                 Hållestorp                            279
                                                                 Krisberge vtjord[11]       180
                                                                 Kaalsby                               275
                                                                 Kåpertarp                            278
                                                                 Kulla                                    276
                                                                 Qvarnegården                      278
                                                                 Skruckarp                            277
                                                                 Storeberg                             280
                     
                          Biälbo                              Elgesiö                                 102
Göstrings Härad   Dito                              Öster Elgesiö                       285


[1] 29. (överstruket)                                                                        

[2] Klockaregården infogat i efterhand

[3] Quisberg osv oläslig text, allt överstruket

[4] Infogat mellan raderna i efterhand

[5] Qvisberg osv överstruket

[6] Infogat mellan raderna i efterhand

[7] Klockaregården infogat i efterhand

[8] prastegården ms

[9] Infogat mellan raderna i efterhand

[10] Ett p infogat ovanför r och j. Stavning sid 224 Korpekietten

[11] Struken text