D6:107-108


 (Rubrik:)       Dals Härad Herrestada och Kelestada sochner.
 
 
(Karttext:)

Huusberga, Kelstada, Wallby och Hånger
hafwa tilhopa uthi denne mose sin Eng.
tegh om tegh.
Herresta mose Eng
Tochen lacus
 
(Text i nederkant:)
förf: År 1634