D6:11-12


(Rubrik:)        Dals Härad                                               Roglösa Sochn.
 
A. Kartorp ½ Crono gård.
B. Baggelyckan ½ Crono gård.
C. Olstorp ½ Crono gård.
D. Toke torp ¼ Crono gård.
 
Uthsädhe til Kartorp i det gerdet
som E står                                                                       8 t[unn]or
Öresland                                                                          9 ö[resland]
 
Utsödhe i det gerdet som F står                                        8 t[unn]or
Öresland                                                                          9 ö[resland]
Höö                                                                                 10 l[a]ss
 
 
Uthsäde til Baggelycketorp i
det gerdet som G står                                                       5 t[unn]or
Öresland                                                                          5 ö[resland]
 
I det gerdet som H står                                                     5 t[unn]or
Öresland                                                                          5 ö[resland]
Höö                                                                                 1 l[a]ss
 
 
Til Olstorp i det gerdet som I står                                     8 t[unn]or
Öresland                                                                          9 ö[resland]
 
Til det gerdet som K står                                                  8 t[unn]or
Öresland                                                                          9 ö[resland]
Höö                                                                                 8 l[a]ss
 
Deler Hageby och Olstorps om                                        3 t[unn]or land
 
 
Til Toketorp i det gerdet som L står                                  3 t[unn]or
Öresland                                                                          3 ö[resland]
 
I det gerdet som M står                                                    3 t[unn]or
Öresland                                                                          3 ö[resland]
Höö                                                                                 3 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

Kartorps Eng Baggelycke Eng full mz tofwor och skog     
Baggelycketorps åker lerblandat
Lerblandad åker mycket sank
Baggelycke torps åker lerblandat
Kartorps Eng god Hårdwal
Lerblandat jord
Hage
Kartorps Eng
Olstorps Eng
Lind
Eng
Ör eller Sandiord
Sandblandat iord
Toketorps Eng