D6:111-112


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Kelesta Sochn.
 
A. Walla 2 Crono och 1 Skattegårdh reknas mz Hans Uthiord.
B. Huusberga Prästgård
 
Fol. 111
 
Uthsäde til Walla i det
gerde som E står                                                              39 t[unn]or
Öresland                                                                          44 ö[resland]
 
Uthsäde til det gerde
som F står på                                                                   39 t[unn]or
Öresland                                                                          44 ö[resland]
Höö                                                                                 50 l[a]ss
 
En uthiord til Skattegården
halfwa fin[n]s i Kelsta                                                       12 t[unn]or

14 Öresland.
 
En uthiord til halfwa
Skattegården i Walla fin[n]s
igen i Örslösa egor……….                                              4 t[unn]or  la[nd]
Öresland                                                                          4
 
 
Fol 112
 
Til Husberga uthsäde i det gerde
C står                                                                              39 t[unn]or
Öresland                                                                          44 ö[resland]
 
Til det gerdet som D står uthsäde                                     39 t[unn]or
Öresland                                                                          44 ö[resland]
Höö                                                                                 100 l[a]ss
 
En utiord til Husberga som in-
gen städz igen fin[n]s.
 
 
(Karttext:)

Beteshage full mz skog
God swartmull Pastoris
Beteshage
Små skogh
Lind
God åker
Lind
Lind
Engh
Lind
Lind
Lind
Walla åker godh swartmull
Huusberga åker godh swart mull
Lind
Lind
Hårde wals Eng
Lindh
Engh
Eng med god hård wall
Lind
Lind
God hårdwaldz Engh
God swartmul