D6:118


(Rubrik:)        Stråå Sochn
 
Brooby och Qwarnegården                        Folio             119
Älfwestadh                                                                      123
Broby el:r Qwarnården och Åby Item Prästorp                127
Kalfwesta                                                                        131
Kedewadh och Mölna                                                     136