D6:135-136


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Strå Sochn.
 

A. Kedewad 4 Crono Hem[m]an
B. Mölna 1 Crono Hem[m]an
 
Uthsäde til Kedewadh i det
gerde som C står                                                              29 t[unn]or
Öreslandh                                                                        33 ö.[resland]
 
Uthsäde i det andra gerdet
som D står                                                                       29 t[unn]or
Öresland                                                                          33 ör.[esland]
Höö                                                                                 30 l[a]ss
 
Uthsäde til[l] twå Östergårderne i
Kedewad E                                                                      30 t[unn]or
Öresland                                                                          35 ö.[resland]
 
Uthsäde til[l] sam[m]a gårder der
som F står                                                                        30 t[unn]or
Öresland                                                                          35 ö.[resland]
Höö                                                                                 30 l[a]ss
 
Utheng til ÖsterKedewad fin[n]s i Marsta Eng. 
 
Mölna Uthsäde i det gerdet
som G står
och storegårde[n]                                                             7 t[unn]or
Öresland                                                                          8 ö.[resland]
 
Uthsäde til[l] Storegårde[n] i det gerdet
som H står                                                                       7 t[unn]or
Öresland                                                                          8 ö.[resland]
Höö                                                                                 6 l[a]ss
 
Uthsäde til[l] Lillegårde[n] 1                                             4 t[unn]or
Öresland                                                                          4 ö.[resland]
Uthsäde i andre gården der K står                                    4 t[unn]or
Öresland                                                                          4 ö.[resland]
Höö som fin[n]s på Swalingz mose.                                  4 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

leerblandat åker
leerblandat åker
Betes hage
Qwarne[n]
Betes wald
Mosig Eng dock hårdwald
Betes haghe
Betes wald
Betes hage
leerblandat åker
Qwarn
Godh åker
hårdewals Engh
Betes mark
Hårdwals Eng
Hårdwals Eng
leerblandat åker
 
Denna åhn Heter Mölna åhn, och Löper giönom
Starby Ladugårdz Engh, neder i Wetteren