D6:139-140


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Hoff Sochn.
 
A. Sånby 1 Frelse 2 Crono Hem[m]a[n].
B. Säby 1 Frelse 1 Skatte 2 Crono Hem[m]a[n].
 
Uthsäde til[l] Sånby i det ger-
det som C står på                                                             41 t[unn]or
Öresland                                                                          46 ö.[resland]
 
Uthsäde til[l] det gerdet som D
står på                                                                              41 t[unn]or
Öreslandh                                                                        46 ö.[resland]
Höö                                                                                 30 l[a]ss
 
Afdrages en uthiord 6 t[unn]e land
af 41 t[un]na uthsäde i Sånby som ligger
til[l] Säby.
 
Utsäde til Säby i det gerde
som E står                                                                        59 t[unn]or
Öresland                                                                          67 ö.[resland]
 
Uthsäde i det gerde som F står
på                                                                                    59 t[unn]or
Öresland                                                                          67 ö.[resland]
Höö                                                                                 40 l[a]ss
 
Uthiord fin[n]s i Säby åker
 
 
(Karttext:)

Mosse Eng
Lind
God åker
Lind
God åker
God åker
Eng med Enebusker och tofwer
God åker
hårdwals Engh
Lind
Lind
god åker
Tochen lacus