D6:19-20


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Roglösa Sochn.
 
A. Bårestada 6 Crono Hem[m]a[n].
 
Uthsäde til Bårestad i det ger-
det som B står                                                                  102 t[unn]or
Öresland                                                                          121 ö[resland]
 
Til det gerdet som C. står på                                            102 t[unn]or
Öresland                                                                          121 ö[resland]
Höö                                                                                 50 l[a]ss
  

(Karttext:)

Beteswald
Beteswald
Beteswald
Skerf Sandiord mz mange stenbackar
Mosse Eng
Betes mark full mz skog
Hård wals Eng.
Betes mark
Skerf Sandiord myckin småsten uthi
Eng full mz skog.