D6:23-24


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Roglösa Sochn.
 
Freberga By ett Crono he[m]man och twå Skattegårdar
 
C. En uthiord kommer
Justkella til på hwilken sås                                                3 t[unn]or
 
D. En uthiord kommer
Tyskery till på hwilken Såås                                             .½ sp[ann].
 
E. En uthiord kommer Krigzberga
till på hwilken såås och                                                     ½ sp[ann].
 
B. En uthiord kommer
Skattegården i Wädersunda til på hwilken såås                 1 t[un]na
 
F. En uthiord kommer Åsby til och bergar höö                 2 t[unn]or
 
Freberga uthsädhe i det giärde som A står  35 t[unn]or
Öreslandh                                                                        40 ö[resland]
 
Uthsädhe i det giärde som B står                                      29 t[unn]or
Öreslandh                                                                        32 ö[resland]
 
En skatte uthiordh som kommer Freberga til är belägen i Åsby gärde……………
 

Höö                                                                                 40 l[a]ss

 

Gunnetorp Ödhe
Ödetorps uthsäde                                                             6 t[unn]or
Öresland                                                                          6 ö[resland]
 
 
(Karttext:)

Lind
Lind
Godh åker
Godh åker
Skoghigh Eng och myckit sank
Sank Eng
Freberga
Betes Hage full mz skogh
Eng
Hage full mz skog
Ödes åker kommer Gunnetorp til.
Eng
Eng