D6:27-28


(Rubrik:)       27                                                               28                       Dals Härad                                              Roglösa Sochn. *


 
A. Juskella ett Och ½ Crono hem[m]an. 
B. Skogzby ett Frelse Hem[m]an och en Crono Uthiordh.
C. Tyskerii ett fiärde deels Crono Hem[m]an och nu Kiöpt under Skatten.                
 
Uthsädhe til Juskella
uthi det gärdet som D
står på                                                                             12 t[unn]or
Öreslandh                                                                        12 ö[resland]
 
Uthsädhe i det gärdet som E står                                      12 t[unn]or
Öreslandh                                                                        12 ö[resland]
 
En uthiord fins igen widh

Gunnetorpet                                                                     3 t[unn]or

Höö                                                                                 40 l[a]ss.

 

 
Uthsädhe til Skogzby i det
giärdet som F står på                                                        12 t[unn]or
 
En Crona uthiord i samma
gärde rentar                                                                      2 t[unn]or**
Öresland                                                                          16 ö.[resland]
 
Utsädhe i det giärdet som
G står                                                                              11 t[unn]or
 
En Crono uthiord                                                             2 t[unn]or
Höö                                                                                 20 l[a]ss.
 
 
Uthsädhe til Tyskerii i
det gärdet som H står                                                       4 t[unn]or
Öreslandh                                                                        5 ö.[resland]
 
Uthsädhe i det giärdet som
I står                                                                                5 t[unn]or
Öresland                                                                          5 ö.[resland]
 
 
En uthiord belägen widh
Gunnetorp komer
Tyskeri till der på sås                                                        ½ sp.[ann]
 
 
(Karttext:)

god hårdwaldz Engh
Leerblandat åker
Sandblandat åker
Skoghigh Hårdwals Eng
Sandblandat åker
Juskella hårdwals Eng
Skogzby hårdwaldz Eng
Lerblandat åker
Lind
Sandblanda åker
Tyskeri Eng Skoghig och myckit sank
Lerblandat åker
Hårdwals Engh
Skogzby hårdwaldz Eng
Sandblandat åker
Öriord
Öriord
Skogh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Notering:)
*Enheterna ligger i Väversunda socken
* * Det borde stå:                En Crona uthiord i samma

gärde   2 t[unn]or

Höö  16 lass.