D6:31-32


 (Rubrik:)       Dals Härad Wäfwersunda
 
Wäfwersunda Norregärde
Uthsädhe                                                                         80 t[unn]or
Engh til                                                                             100 l[a]ss
 
En uthiordh fins igen wedh Lunnetårpet
och en wedh Gunnetorpett.
En tompt 1 öres[land]  widh Wäfwersunda Kyrka
belägen.
 
 
(Karttext:)

Här emot A B C D E F skal Norregierdet fogas tilsammans
B som fins på andra sijdan
Wäfwersunda
Tochen lacus
Engh