D6:33


 
 
Wäffwersunda Södergärde
Uthsädhe och                                             80 t[unn]or
 
 
(Karttext:)

Ör och Sand iord
Hage
Lind
Wäfwersunda norre giärde
Eng
Här tager Wäfwersunda södre gierde wid och fins igen på andra sijdan
Wäfwersunda
Eng
Tochen lacus
Wäfwersunda Kyrcka
Tompt Rantar 1 öre
Eng