D6:38


(Rubrik:)        Öhrbärga Sochn
 
Öhrbärga by Ibid Prästegården                  folio               40
Möreby.                                                                          44
Lukerstadh                                                                      48
Krigz bärga                                                                      52
Ullewij                                                                             56
Säby                                                                                60
Karstada                                                                         63
Jernbärga                                                                         68
Hermanstorp                                                                    68
Säby uthiord                                                                    68