D6:39-40


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Örebega Sochn.
 
A. Öreberga 4 Crono Heman, jämpte Prestegårde.[n]
 
Uthsäde i det gerdet som B står                                       75 t[unn]or
Öresland                                                                          86 ö[resland]
 
Uthsäde i det gerdet som C står                                       75 t[unn]or
Öresland                                                                          86 ö[resland]
Höö                                                                                 100 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

Obrukat åker bare Sandören intet orkar bära
Sandiord
Öreberga Hage full mz Skogh
Skoghig Hårdwals Eng något sank.
Eng hage ful mz skogh
Skogz hage
Pastoris hage ful mz skog
Sandiord
Lind
Sanbacke
Öreberga Eng full mz (E)ke Hassle och Ale skog.
Sandåker
Lind
Sank lind
Eng mz Hårdwal
Öriord