D6:47-48


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Öreberga Sochn.
 
A. Lukerstadh 4 Crono Heman.
 
Uthsädhe til Lukerstada
i det gerde B står                                                              70 t[unn]or
Öreslandh                                                                        80 ö[resland]
 
Uthsäde i det gerde som
C står                                                                              70 t[unn]or
Öresland                                                                          80 ö[resland]
Höö                                                                                 60 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

Godh åker
Lind
Ödet åker
backe
Lind
Elack obrukelig Engh full mz tofwer och skogh
Hage
Samblandat åker
Enge hage hårdwal
Mose
Betes åker
Leer iord
Hage
Godh åker
Godh åker
Hage
God åker
Uthmark hagar.
Hårde wals Eng
God åker