D6:51-52


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Öreberga Sochn.
 
A. Krigz berga By 2 Skatte 1 Crono gård.
 
Uthsädhe til Krigzberga i det
gärdet som B står                                                             60 t[unn]or
Öresland                                                                          62 ö[resland]
 
Uthsäde i det gerdet som C står                                       40 t[unn]or
Öreslandh                                                                        45 ö[resland]
Höö                                                                                 60 l[a]ss
                                           
En uthiord til millan Skatte-
gården fins igen widh Gunne-
torp.
 
 
(Karttext:)

Krigzberga Eng med Ekeskog Enebusker och tofwer dock likwel hårdewald.
Lind
Kalf hage
God åker
Godh åker
Hårdwals Eng
Lindh