D6:63-64


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Öreberga Sochn.
 
A. Karstada 1 frelse 5½ Crono Heman och ½ Skattegård
 
Karstadah uthsädeh i det gärde
som B står                                                                       100 t[unn]or
Öresland                                                                          104 ö[resland]
 
Karstadas uthsäde i det gärde som
C står                                                                               100 t[unn]or
Öresland                                                                          104 ör.[esland]
Höö                                                                                 100 l[a]ss
 
En Skatte uthiord fins i Broby
gerde                                                                               4 t[unn]or land
 
En frelse uthiord i Broby                                                   5 t[unn]or land
 
Afdrages en uthiord af Karstada
uthsäde som Kommer Broby til                                        4 t[un]n la[and]
 
 
(Karttext:)

Godh åker
Hårde wals Eng
Betes mark
Betes mark
God åker
Godh åker
God åker
God åker
(A)nkere bron
Mose
Godh åker
Eng
Lind
Eng
Lind
Mulebetes wald
Lind
Lind
Hårdewaldz Engh
Lind
Mose Engh
Betes Hage
Mose
Betes Hage ful mz skog
Karstada Högh
Skogz Hage som nu delas om