D6:70


(Rubrik:)        Nässia Sochn
 
Nässia medh dess uthjordh    Folio                                  71:72
Eneby                                                                              75
Örssbärga                                                                        76
Fernbärga                                                                        Ibed
Järnwijk                                                                           79