D6:71-72


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Näsia Sochn.
 
A. Näsia 5 Crono Heman
 
Näsiaa uthiord* i det ger-
det som B står                                                                  50 t[unn]or
Öresland                                                                          60 ö.[resland]
 
Näsia uthsäde i det gerdet
som C står                                                                       50 t[unn]or
Öresland                                                                          60 ö.[resland]
Höö                                                                                 3 l[a]ss
 
Half Byen är öde.
 
 
(Karttext:)

Wäter lacus
Uthmark mz skog och Parkor
ör och san iord
Öriord
backe mz sten
näsia
Ör och sten iord
Öreiord
Lind
Lind
Sandblandat iord
ödes åker
Öreiord
ödes åker
Lind
ödes åker
leeriord
Betes mark
leeriord
Betes mark mz tofwor
 
 
 
 
 
 
* Utjord – ska vara utsäde