D6:75-76


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Näsia Sochn.
 
A. Eneby 2 Crono Hema[n]
B. Örsnäsia Crono Heman
     Skatteheman
 
Uthsäde til Örsnäsia i det
gerdet som C står                                                             30 t[unn]or
Öresland                                                                          45 ö.[resland]
 
Uthsäde til det gerde som
D står                                                                              30 t[unn]or
Öresland                                                                          45 ö.[resland]
Höö                                                                                 30 l[a]ss
 
En uthiord fins i Örsnäsia
egor kommer Jernberga til
 
 
Uthsäde til Eneby i det gerde
som E står                                                                        33 t[unn]or
Öreslandh                                                                        37.
 
Uthsäde i det gerde som
F står                                                                               33 t[unn]or
Öresland                                                                          37 ör.[esland]
Höö                                                                                 60 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

Eneby kalfwe hage full mz Skogh.
Eneby Skogzhage
Öriord
Mosse
Skogzhage
Engh
Godh iord
Öriord
Wäter lacus
leriord
Eneby Eng full med skogh dock hårdewald
ÖrsNäsia mosse
God åker sandblandat