D6:79-80


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Näsia Sochn.
 
A. Järnwiik 3 Crono Heman
 
Uthsäde til Jernwiik i det gerdet som B står 30 t[unn]or
Öresland.                                                                         34 ö.[resland]
 
Til Jernwiik i det gerdet som C står                                  30 t[unn]or
Öresland                                                                          34 ö.[resland]
Höö                                                                                 50 l[a]ss
 
 
(Karttext:)

Hage
Godh åker Swart mull
Sandblandat åker
Hårdewals Eng
Eng
Kalf Hage
Eng
leer och sandblandat åker
Eng
Mosse Eng
Eng med små busker och tofwer