D6:82


(Rubrik:)        Härrestadh Sochn
 
Härrestadz by och Kyrkia                           Folis             83
Ehrlunda                                                                          91
Åhsbärga                                                                         92
Swalinge                                                                          96 Ibidem Elfwestadz och Kalfwestadz Uthjord
een äng till Qwarngerden i Broby
een äng till Qwarngerden i Mölna