D6:83-84


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Herresta Sochn.
 
A. Herresta 4 Frelseh och 6½ Crono Heman.
 
Uthsäde til Herresta i det ger-
det som B står                                                                  139* t[unn]or
Öresland                                                                          156 ö.[resland]
 
Uthsädhe til det gerdet som
C står                                                                              139* t[unn]or
Öresland                                                                          156 ö.[resland]
Höö                                                                                 100 l[a]ss
 
Engh till Herrestad fol. 108.
 
 
(Karttext:)

öde Åker
Betes wald
Kols bro
Lind
Betes wald
öde åker
öde åker
Lind
God åker
Godh åker
leer iord
God åker
Eng med hårdewald
Åsberga, Broby och Hospitalens Eng teg om teg.
 
 
* Lantmätaren verkar tveka mellan 141 och 139, jag väljer 139