D6:95-96


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Herrestada Sochn.
 
A. Swalinge 4 Crono Heman
 
Uthsäde til Swalinge
i det gerdet som B står                                                     56 t[unn]or
Öresland                                                                          63 ö[resland]
 
Uthsäde i det gerdet som
C står                                                                              56 t[unn]or
Öresland                                                                          63 ö[resland]
Höö                                                                                 80 l[a]ss
 
Fins uthiord til Elfwesta
och Kalfwesta uthi Swalinge
egor och är inräknat
i Swalinges uthsäde, öres-
land och Höö effter de uthior-
der liggia teg om teg.
 
En utheng fins i Swalin-
ges mose dhen Kellere e(n)gan
i Herresta Kallas och nu bru-
kas til Qwarne gården i
Broby om                                                                        10 l[a]ss.
 
En liten utheng ligger i sa-
m[m]a Kellere eng som nu bru-
kas til Lillegårde[n] i Mölna
om                                                                                   4 l[a]ss.
 
 
(Karttext:)

Betes wald
Swalinge mose
Swart mull och god åker
Godh hårdwalldz Eng
Mölna uth Eng
Qwarnegårdz Eng i Broby
Häst hage
God åker
Moose
Tochen lacus