D6:98


(Rubrik:)        Källestadh Sochn
 
Kellestadh by och Kyrkia                           Folio             99
En uthjordh till Walla                                  Ibid
Åsby och Kelsta                                                              104
Walla                                                                               111
Huusbärga Prästegårdh                                                    112
Hånger                                                                            115