D6:99-100


(Rubrik:)        Dals Härad                                              Kelstada Sochn.
 
A. Kelestada By En Frelse gård 5½ Crono gård.
 
Uthsäde til Kelestada i det
giärdet såsom B står                                                         100 t[unn]or
Öresland                                                                          114 ö[resland]
 
Uthsäde i det gärdet som C står                                       90 t[unn]or
Öresland                                                                          103 ö[resland]
Höö til Kelestada                                                             60 l[a]ss
 
En uthiord kommer Walla Skattegård til om                      12 tor
Öresland                                                                          14 ö[resland]
 
 
(Karttext:)

Kalf hage
Lindh
betes hage
Godh Swartmulls åker
Godh åker
Kelstada Engh
Godh Swartmulls åker
Walla uthiordh
Godh åker
Lindh
Godh Swartmulls åker

Eng

Eng mz hårdwal

Mose Engh

Tochen lacus