D6:Insida pärm


 
Reviderad och jämförd med Registret och
Jordeboken, hvari alla vid Regidstreringen för-
bigångne Chartor blifvit antecknade med (-)
Stockholm den 26 Maji 1812
P. Westerstrand