D6:Register


Register förfärdigat wid Invent:n d 9 och 10 januari A:o 1701

 

Härader

Sochner

Byars namn

Fol

Crona Frälse Skatte

Daals

Roglösa

Roglösa med klockarens Utjord 

36

1 cYxta

do

2 cHäsleby                                     124

6

3¼ cKartorp

12

½ cBaggelychtan

do

½ cOlstorp jämte ägor till Hageby

do

½ cToketorp

do

¼cWilseberga

16

6 cpBårestad

20

6 cFreberga                                    104,36

24
Oretorp

doWäfversunda

Gunnetorp öde

do
                               Justkiella

do
Uthjorder till         Tyskery    

do
                              Wedersunda

do
                              Åsby

do
Justkiella                                   36,23

28

1½ cSkogsby

do
Tyskeryd                                   23

doRogslösa

Åsby 4 Hemman höra till denna S:n

104Wäfwersunda

Wäfwersunda                            24,32

33,36
Dito Kyrkia

do
Nyby

36
Lunnetorp

do
Wäfwersunda uthjord

do
Freberga uthjord

do
Juskiella uthjord

do
Biskopsåkeren

doÖreberga

Oreberga

40

4 cDito Prästegård

do, 16
Möreby                                    123

44

1s,1c,fLukerstadh

48

4 cKrigsberga                               23

52

2s, 1cUllewij

56

4c,5[ ]Säby                                        68,16

60

4[ ]Dito uthjord do


Härader

Sochner

Byars namn

Fol

Crona Frälse SkatteKarstada                                   120,128

64

1f,5½cs


Nässia

Jernberga jemte ägor till 76

68

2 c


Öreberga

Hermanstorp       {Järnvik}

do

½ cSäby uthjord

do

½ s


Nässia

Nässia

72

5 cEneby

76
Örsnässia el. Östnässia

do
Jernwijk                                      68

80

3 c


Herrestad

Herrestad                                    108

84

4f, 6½cDito Kyrkia

do
Lundby

88

c1,f1,s1


 

Erlunda

92

7½ cÅsberga                                       120

do

3 cSwalinge  med Äng till Broby

96

4 c                        och Mölnäs
Kiellestad

Kiellestadh

100

1f, 5½ cÅsby                                              24

104

2 fHerresta  Äng

108
Dito till Husberga

do 

Kelstadh, Wallby   och

do
Hånger

do
Walla                                    99

112

2 c, 1 f


Herrestad

Husberga Prästeg:d            108

doKjellstad

Hånger                               108

116

1 c


Stråå

Broby medh Qwarnegård 96,64,123

120

1 c             jämte ägor till Wadstena

128

½ cÅsberga      uthjord

do
Karstadh

do
Alfwestadh                           96

124

3 c, 1 f


 

Broby  som wedh rätta  Kallas

Qwarnegården

128

½ cÅby                             131,123

do

1 f, 3½ c


Härader

Sochner

Byars namn

Fol

Crona Frälse SkattePrästorp                              123

128
Kyrkojord

128
Kalfwestadh                  124,96

132

2 s, 2 cKerrewad                           131

136

4 cMölna                                   96

do

1 c


Hoff

Sångby

140

1 f, 2 cSåby

do

1f,1s,2c


St Per

Starby Ladugård

143
Wadstena Stadhz

Hospitals Egor            143,148

152