D7:101


(Rubrik:) Hälgona sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hagheby cronehemman,
            frelsehemman, vthiorder.
1.         Cr<o>nehemman
            hafuer i byemål 10 alla2 bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      4 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      4 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                   14 las

2.         Cronehemman jbidem
            Byemål 14 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      6 1/2 tunnor
C.        Södergierdet vthsäde      6 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                   18 laß

3.         Cronehemman jbidem
            Byemål 12 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      5 3/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      5 3/4 tunnor
D.        Engh till höö                   16 laß

4.         Cronehemman jbidem
            ähr lijka i alle lägenheeter med näst-
            förskrefne hemman.

            Notarum Explicatio
                                                                                              
5.         Jbidem vthiord    1
            Byemål 8 alnar bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      3 3/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      3 3/4 tunnor
D.        Engh till höö                   9 laß

6.         Jbidem vthiord    1
            ähr lijka i alle legenheeter med
            förskre<v>na näste vthiord, nummer 5.

7.         Jbidem vthiord    1
            ähr och lijka i alla lägenheeter med
            förskrefne vthiord nummer 6.
 
8.         Jbidem pastor i Sceninge vthiord    1
            ähr och lijka i alla lägenheeter med
            nästförskrefne vthiord nummer 7.

9.         Jbidem vthiord    1
            Byemål 6 allne bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde      2 7/8 tunnor
C.        Södregierdet                  2 7/8 tunnor
D.        Eng till höö                     7 laß

10.       Jbidem frelsevthiord    1
            ähr lijka i alle lägen-
            heeter med näst förskref-
            ne vthiord, nummer 9.

11.       Jbidem frelsevthiord    1
            Byemål 4 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      1 7/8 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      1 7/8 tunnor
D.        Engh till höö                   5 las

12.       Jbidem frelsevthiord    1
            ähr lijka i alle lägen-
            heeter med näst forskref-
            ne3 vthiord, nummer 11.

            Notarum Explicatio
                                                                                              
13.       Frelsehemman
            hafuer i byemål 16 alnar bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      7 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      7 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                   17 laß

14.       Jbidem cronevthiord    1
            Byemål 6 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      3 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      3 tunnor
D.        Engh till höö                   6 laß

15.       Jbidem crone vthiord    1
            ähr lijka i alle lägenheeter med
            näst forskrefne4 vthiord, nummer 13.

            Till Hageby ähr god vthmark
            och någen skogh.

(Karttext:)

Skeen waldz engh
Suart mylla
Skeen waldz engh
Hård waldz engh
Sand blandat iord       
1 Sidan opaginerad
2 D.v.s. alnar?
3 D.v.s. förskrefne
4 D.v.s. förskrefne