D7:100-101


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Högby prästegård 1, cronehemman 3,
            frelsehemman 2.
1.         Prästegård   1, hafwer i byeskiffte
            19 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          14 tunnor                
C.        Södregierdet vthsäde          9 3/4 tunnor  
D.        Engh till höö                       30 laß
E.         En wreet vptagen af vthmarken, vthsäde 6 tunnor.
F.         En tompt til Prestegården, ähr en kalfuetomp<t>.

2.         Cronehemman   1, rentar 7 1/2 tunna korn,
            hafuer i byemål 13 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          9 1/2 tunnor                
C.        Södregierdet vthsäde          6 1/4 tunnor  
D.        Engh till                              20 laß

3.         Jbidem cronehemman   1, ähr lijka stort
            med näst skrefne cronehemman i alla qua-
            liteter och quantiteter, nummer 2.

4.         Jbidem frelsehemman    1, ähr lijka i
            alle lägenheeter med näst skrefne hemman,
            nummer 3.

5.         Jbidem cronehemman   1, hafuer i bye-
            mål 13 alna bred <åker> och räntar 6 1/2 tunna <korn>.
B.        Norregierd[ierd]et vthsäde  9 1/2 tunnor                
C.        Södregierdet vthsäde          6 1/4 tunnor  
D.        Engh till höö                       20 laß

6.         Frelsehemman   1, byemåll 17
            alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          13 tunnor                
C.        Södregierdet vthsäde          8 1/4 tunnor  
D.        Engh till höö                       27 laß

7.         Klåckare flåtten vthsäde    3 tunnor
            Eng ibidem til 1 laß höö.
8.         En vthiord eller tompt, rentar 3 öre.
9.         Högby kyrkiea.

(Karttext:)

Sand iord
Lind och betes wald.
Sand iord
Hårdwaldz eng.
Lindh
Sandblandat iord.