D7:102


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Skogz siö cronehemman 1/2
            rentar 1 lispund smör.
B.        Östergierdet vthsäde           6 tunnor                
C.        Westergierdet vthsäde        4 1/4 tunnor  
D.        En wreet wid gården           2 tunnor  
E.         Engh till höö                       20 laß
            Nödorfftigh skogh och vthmark
            och någet fiskewatn i Skogzsiöen.

(Karttext:)

Skogz siöen.