D7:104-105


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Axsta skattehemman           2
                      cronehemman           2
1.         Skattehemman jbidem        1
            hafuer i byemål 45 alna bred åker.
B.        Wästergiärdet vthsäde        14 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde          12 tunnor  
D.        Engh till                             40 laß höö
E.        Wreeter vthsäde                 2 tunnor

2.         Skattehemman                   1
            hafuer i byemål 45 alna bred åker.
B.        Wästergierdet vthsäde        14 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde          12 tunnor  
D.        Engh till höö                       40 laß
E.        Wreeter till                         1 tunneland

3.         Cronehemman                   1
            räntar 10 tunnor korn,
            hafuer i byemåll 45 alna bred åker.
B.        Westergierdet vthsäde        14 tunnor                
C.        Östergierdet vthsade1         12 tunnor  
D.        Engh till                              40 laß höö
G.        Wreeter vthsäde                 1 1/4 tunnor

4.         Cronehemman                   1
            rentar korn 6 tunnor, 2 fierdingar,
            hafuer i byemåll 35 alna bred åker.
B.        Westergierdet vthsäde        10 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde           9 tunnor  
D.        Engh till höö                        29 laß
H.        Wreeter till                          2 tunneland

            Till offuanbelte Axsta by ähr nöd torfftigh vth-
            marck och någenn skogh till giersle och
            weedebrand.I.          Tifuedz ägor cronehemman 1/2
            hafuer til förne warit vnder skatte-
            gårdarna i Axsta en lång tijd brukade och
            nu på häradz ting och lagmans ting igen
            wunder til cronan och synt till 1/2 cronegård
K.        Norregierdet vthsäde         10 tunnor                
L.         Södregierdet vthsäde         13 tunnor  
M.        Engh till höö                      16 laß
            Nödtorfftigh vthmark och någen
            skogh.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Tifuedz vthmark.
Hård waldz engh
Tifuedz betes hage
Suart mulla
Miällewij ägor
Suart mulla, någet leer blandat
Hård waldz engh

(Senare anteckning:)

Författad år 1638 af Johan Larsson.                  
1 D.v.s. vthsäde