D7:108-109


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lärketorp skattehemman    1
B.        Norregierdet vthsäde           18 tunnor                
C.        Sodregierdet1 vthsäde         14 tunnor  
D.        Engh till höö                        50 laß
            Humblegård till 1000 stenger.
            Trägård 1.
            Här till ähr nödtorfftigh skogh
            och vthmarck.

(Karttext:)

Sandblandat iord
Hård waldz eng.
Sand blandat iord

1 D.v.s. Södregierdet