D7:110


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Ånarp cronehemman           1/2
            räntar smör 1/2 lispund.     
B.        Norregierdet vthsäde           6 1/4 tunnor                
C.        Wäster gierdet vthsäde        5 1/2 tunnor  
D.        Engh till 20 laß höö.
            Nödtorfftigh skogh och vthmarck.

(Karttext:)

Sand och örio<r>d
Sand blandat iord
Hård waldz eng