D7:112-113


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vlkalff cronehemman                    2 1/2  
                       frelsehemman                    2
                       Wastena hospital vthiord   1
                       Cronevth iorder                3   
1.         Cronehemman          1, hafuer i byemål 21 1/2 aln
            bred åker.         
B.        Öster gierdet vthsäde           8 1/2 tunnor                
C.        Wäster gierdet                     8 tunnor  
D.        Engh till                               10 laß höö.

2.         Cronehemman          1, ähr lijke i alle qualite-
            ter och quantiteter med näst skrefne cronehemman, nummer 1,
            och bruka denne förskrefne hemman dee crone-
            vthiorder inne med sine ägor och ähre ändock
            för sine skierfue ägor skull förmedlade fordom
            halft i alle owiße perseler.                         

3.         Cronehemman          1/2, byemål 14 alna bred åker.         
B.        Öster gierdet vthsäde           5 1/2 tunnor                
C.        Wästergierdet vthsäde         5 tunnor  
D.        Engh till                               5 laß höö.

4.         Frelsehemman          1, byemål 27 alna
            bred åker.         
B.        Öster gierdet vthsade1         9 3/4 tunnor                
C.        Wästergierdet vthsäde         9 tunnor  
D.        Engh till                               11 las höö.

5.         Frelsehemman          1, ähr lijka i
            alle legenheeter med nästskrefne frel-
            sehemman, nummer 6.

6.         Wastena hospitals vthiord   1
            hafuer i byemål 8 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde            3 tunnor                
C.        Wästergierdet vthsäde         3 tunnor
            Engh till                               4 laß höö.

            Till Vlkalf ähr någen lägenheet med skogh
            och vth mark och inga flere lägen heter
            och ähr der til skierf åker och elack
            eng.7.         Oluffstorp cronehemman 1/2
E.         Östergierdet vthsäde           2 tunnor                
F.         Wästergierdet vthsäde         2 tunnor
G.         Engh till   4 laß höö.
             Detta hemman ähr beläget i Järsta sochn.

(Karttext:)

Sand jord.
Sandblandat iord.

Vlkalfs wreeter brukas vndertijden och stundom intit.

(Senare blyertsanteckningar:)

Ulfkalf
Östergothland
Gostrings härad
1638 et 39
Johan Larsson                        

1 D.v.s. vthsäde