D7:115


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Guldringztorp skattehemman 1/2  
            Cronevtiord    1
1.         Guldringhz torp                    1/2   
B.        Östergierdet vthsäde            11 tunnor
C.        Wester[gier]gierdet vthsäde 14 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.
            Till denne förbemälte gård ähr skog och vth-
            marck effter nödtorfften.

2.         Crone vthiord            1
E.         Vthsäde                    2 1/2 tunna          
F.         Engh till 4 laß höö.

            Flere lägenheeter fins der til
            intit och ähr elack iord til
            denne vth iord och alt för
            högt skatlagd; derföre
            ähr honn aldeles öde.

            Till detta hemman ähr en engh
            näst föliande folio, 116, till
            höö                           8 laß
            littera L.

(Karttext:)

Ör iord
Dung iord
Kiär