D7:116-117


(Rubrik:) Skrukkeby <sochn>


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Skrukkeby cronehemman 4, frelsehemman 6  
1.         Cronehemman 1, rentar 10 tunnor korn,
            hafuer i byemål tuenne bord, dock icke i alle bysens
            ägor. Lille bordet 9 aln bred åker, Store bordet 36 aln. 
B.        Lillebordet                                          3 1/4 tunno
                               i Norregierdet vthsäde
C.        Storebordet                                        8 tunnor
D.        Lillebordet                                          2 1/4 tunno
                               i Södregierdet vthsäde
E.        Storebordet                                        8 tunnor
F.        Engh till 20 laß höö.

2.         Cronehemman 1, rentar 10 tunnor korn,
            hafuer och tuenne bord, Lille och Store bordet.
            Lille bordet 9 aln bred åker, Store bordet 36 aln. 
B.        Lillebordet 9 aln bred åker. Vthsäde i Norregierdet       3 1/4 tunno
G.        Storebordet 36 alna bred åker. Vthsäde i Norregärdet 8 1/2 tunnor
D.        Lillebordet i Södregierdet              2 1/2 tunno
                                                    vthsäde 
H.        Storebordet i Norregierdet            8 1/2 tunnor
F.        Engh til 20 las höö.

3.         Cronehemman 1, rentar 7 1/2 tunnor korn.
B.         Lillebordet 9 aln, i Norregierdet vthsäde  2 tunno
G.        Store bordet 18 alna bred åker, vthsade1 4 tunnor
I.          En serdeles flåt i Norregierdet, vthsäde    2 tunnor
D.        Södregierdet vth säde                              2 tunnor
H.        Store bordet 18 alna bred åker, vthsäde  4 tunnor
F.         Eng till 15 las höö.
K.        En serdeles flåt i Södregierdet, vthsäde    3 1/2 tunnor

4.         Cronehemman 1, rentar 7 1/2 tunnor korn,
            hafuer i byemål 36 alna bred åker.
C.        Norregierdet vthsäde                8 tunnor
E.         Södregierdet                            8 tunnor
F.         Eng till 15 laß höö.

5.         Frelsehemman 1, hafuer i byemål 36 alna
            bred åker.
G.        Norregierdet vthsäde                8 tunnor
H.        Södregierdet vthsade2               8 tunnor
F.         Engh till 16 las höö.

6.         Frelsehemman 1, ähr lika med det för-
            skrefne frelsehemman i alle lägenheeter.

7.         Frelsehemman 1, ähr och lijka i alle lägen-
            heeter med näst skrefne hemman.

8.         Frelsehemman 1, hafuer i bye mål 30 aln
            bred åker.
C.        Norregierdet vthsäde                7 tunnor
E.         Södregierdet vthsade2              7 tunnor
F.         Eng till 15 las höö.

9.         Frelsehemman 1, ähr och lijka med dette
            näst for skrefne4 hemman i alle legen heter.

10.       Frelsehemman 1, hafuer i bye mål 24
            alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                6 tunnor
D.        Södregierdet vthsäde                6 tunnor
F.         Engh till 12 laß höö.

L.        En eng till Guldringztorp
           till 8 laß höö, folio 115.

M.      Skrukkeby kyrkiea
          [1] En tompt i Skruckeby.

          Till Skrukkeby ähr nödtorfftigh vthmarck
          och någen skog.

(Karttext:)

Hård waldz eng
Hård waldz engh
Suar<t>mylla
Suart mylla

(Annan anteckning:)

År 1639.                             
1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. vthsäde
4 D.v.s. nästförskrefne