D7:118


(Rubrik:) Skrukkeby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hårsekiöpet cronehemman
            rentar 1/2 lispund smör.
B.        Norregierdet vthsäde      4 tunnor
C.        Södregierdet vthsade1    5 1/2 tunnor
            Engh eller vthmark fins intit.

(Karttext:)

Ör iord
Öriord.                          
1 D.v.s. vthsäde