D7:119


(Rubrik:) Skrukkeby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Siögarp cronehemman.
B.        Norregierdet vthsäde      4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    4 1/2 tunnor
D.        Södregierdet vthsäde      2 tunnor
E.         Eng till 8 laß höö.
            Någet fiskewatn och skogh til
            gierdsle och wedebrand, såsom
            och vthmark till nödtorfften.F.        Lille Siögarp cronehemman.
G.        Det ena åhret vthsäde       3 tunnor
H.        Det andra åhret vthsade1 2 1/4 tunnor
I.         Engh till 3 las höö.
            Någet fiske och skog och vth-
            marck någerlunda till nöd-
            torfften.

(Karttext:)

Örjord
Örjord
Elack eng
Siöen lacus                     

1 D.v.s. vthsäde