D7:12-13


(Rubrik:) Helgona sochn. (Senare tillskrivet: Göstrings härad)


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hunnewa cronehemman     3
1.         Cronehemman jbidem        1
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde          11 1/2 tunnor     
C.        Wästergierdet vthsäde       10 tunnor
D.        Engh till höö                      30 laß

2.         Cronehemman jbidem        1
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde          11 1/2 tunnor     
C.        Wästergierdet vthsäde       10 tunnor
D.        Engh till höö                      30 laß

3.         Cronehemman jbidem        1
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde          11 1/2 tunnor     
C.        Wästergierdet vthsäde       10 tunnor
D.        Engh till höö                      30 laß4.         Semietorp cronehemman    1/2
E.         Norregierdet vthsäde         6 1/2 tunnor     
F.         Södregierdet vthsäde         4 tunnor
G.        Engh till höö                      15 laß
H.        En wreet vthsäde               1 1/4 tunno
I.          En wreet vthsäde               2 1/4 tunnor  
K.        En wreet vthsäde               1 tunnor  
L.         En wreet vthsäde               2 tunnor

            Denne förskrefne wreeter lyda Hunne-
            wad till och hafua dem pro quota.
            Till förbemälde Hunnewad ähr nödtorfftig
            vth marck och någen skogh och elliest ringa
            fiske Schena fluuio.

(Karttext:)

Schena fluvius
Suartmulla
Klackebergz ägor proxime.
Suart mulla
Suart mylla
Hård waldz engh.
Hård waldz engh.      

(Annan, senare anteckning:)

Författad 1638 af  Johan Larsson Groth.