D7:120-121


(Rubrik:) <Skrukkeby> sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hölije cronehemman       6
            alle lijka store i alla lägenheeter.
1.         Cronehemman   1, rentar 7 1/2 tunnor korn,
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.   
B.        Norregierdet vthsäde      10 tunnor
C.        Södregierdet vthsade1    10 tunnor
D.        Engh till höö                   20 laß

2.         Jbidem cronehemman  1, rentar 7 1/2 tunnor,
            ähr lijka fördeelt i alle qualiteter och
            quantiteter med näst förskrefne hemman.

3.         Jbidem cronehemman  1, ähr och lijka
            i alle lägenheeter.

4.         Jbidem cronehemman  1, ähr och
            lijka stort med näst för skrefne hem-
            man.

5.         Jbidem cronehemman  1, ähr lijka
            fördeelt i renta och lägenheeter med
            nästförskrefne hemman.

6.         Jbidem cronehemman  1, ähr lijka
            stort i alle qualiteter och quantiteter
            med förskrefne 5 cronehemman.

            Till ofuanbemälte Hölije ähr nödtor-
            fftigh vthmark och någen tarfue-
            skogh.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Suart mylla
Hård waldz engh
Suart mylla.          
1 D.v.s. vthsäde