D7:123


(Rubrik:) Skrukkeby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Gulestigen cronehemman 1/2
B.        Östergierdet vthsäde       8 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde    8 1/2 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.
            Till Gulestijgen ähr ingen1 nödtorfftigh
            skogh och vthmark.

(Karttext:)

Sandjord
Sandjord.
Betes hage
Hård waldz engh.

1 ingen tillagt med annat bläck, möjligen samma hand