D7:124-125


(Rubrik:) Skrukkeby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wammelby cronehemman    4
            Frelsehemman                     2
1.         Cronehemman 1, rentar 7 1/2 tunnor,
            hafuer i byemål 27 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde            8 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde         8 1/2 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

2.         Jbidem cronehemman 1, rentar 7 1/2 tunnor,
            ähr lijka i alle qualiteter och quan-
            titeter med näst skrefne hemman.

3.         Jbidem cronehemman 1, ähr och
            lijka i alle lägenheeter med de
            tuenne förskrefne cronehemman.

4.         Cronehemman 1, rentar med en
            crone vthiord 6 tunnor korn,
            hafuer i byemål med vthiorden
            27 alna bred åker och ähr lijka i alla lägenheeter med nast-
            förskrefne1 cronehem-
            man.
B.        Östergierdet vthsäde            8 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde         8 1/2 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

5.         Jbidem frelsehemman 1,
            hafwer i byemål 20 alna bred åker,
            ähr lijka i alle lägenheeter med
            näst vnderskrefne frelsehemman,
            numero 62.

6.         Jbidem frelsehemman 1,
            ähr och lijka i alle lägenheeter med
            näst förskrefne frelsehem-
            man
, nembligen
B.        Östergierdet vthsade3          6 3/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade4       6 3/4 tunnor
D.        Engh till 15 laß höö.
E.         En engh, räntar 1 såtan höö
            och blifuer der på 7 såtan höö.
           
            Till ofuan bemälte by ähr skog och
            vthmark effter nödtorfften.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Lind.
Lind         
1 D.v.s. nästförskrefne
2 ähr ... numero 6] Texten är möjligen överstruken; dessutom är vnderskrefne troligen korrigerat från förskrefne och numero 6 tillskrivet i efterhand
3 D.v.s. vthsäde
4 D.v.s. vthsäde