D7:128-130


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hoghsta skattehemman        1
            Cronehemman,    frelsehemman
1.         Skattehemma<n>     1,
            hafuer tuenne bord, båda lijka store
            och brukas och tillikes af tuene, huar-
            dera bordet hafuer i byemål 32 alna
            bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde til hele gården 21 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde til hele gården 17 1/2 tunnor
D.        Lillegierde vthsäde till hele gården    3 tunnor
E.         Den andra Lillegierdet                     2 tunnor
F.         Wreter till hele gården                     11 tunnor
G.        Engh till 40 laß höö.    F. Eng till 4 laß höö.

2.         Cronehemman    1, rentar 6 tunnor korn,
            noch 3 tunnor 6 fjärdingar korn, Lille bordet 12 alna,
            Store bordet 16 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde på begge borden  9 1/2 tunnor
C.        Södregierdet, sås på begge borden       8 1/4 tunnor
D.        Lillegierdet, vthsäde på begge borden   1 3/4 tunnor
E.         2. Lillegierdet vthsäde                          1 1/4 tunnor
G.        Engh till 20 laß höö.

3.         Cronohemman    1, rentar 10 tunnor korn,
            byemål 32 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                            10 1/2 tunnor
C.        Södregierdet, vthsade1                          8 1/4 tunnor
D.        Lille gierdet                                           1 1/2 tunnor
E.         2. Lille gierdet                                      1 tunnor
G.        Engh till 24 laß höö.
H.        Wreter till                                             5 tunnor

4.         Cronehemman    1, ähr lijka i alla
            lägenheeter med nästskrefne cronehemman.

5.         Cronehemman    1, ähr och lijka
            stort i alle legenheeter med näst-
            förskrefne tuenne cronehemman.

6.         Frelsehemman    1, ähr lijka i alla
            legenheeter med nästförskrefne cro-
            nehemman.

7.         Frelsehemman    1,
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                            5 1/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde                            4 1/2 tunnor
D.        Lille gierdet vthsäde                              1 tunnor
E.         2. Lille gierdet                                      3/4 tunnor
G.        Engh till 12 laß höö.

8.         Frelsehemmam2    1/2
            ähr lijke i alle lägenheeter med näst-
            förskrefne frelsehemman.             

            Skattegården brukar 1/2 ottingh crone-
            iord, byemål 4 alna bred åker, åhrligen
            vthsäde 1 1/2 tunna och gifuer derfore3
            ingen ränta vthan will suerkligen
            draga hemom vnder skattegården.

9.         En tompt, rentar 3 öra och kan
            blifua 2 såtan höö på hene.

10.       Klåckaregården
            En [vth] vthiordh till Klåckare gården
            belägen i Kracksta folio 132.
            Vthsäde                        1 1/4 tunna
            Engh jbidem till    höö    1 1/2 laß    

I.          En tompt till Bockegården, 3/4 tunneland
K.        En tompt til Bockegården  1 tunnor
L.         En liten engh til Bockegården
            til 3 las höö.
M.       En åker till Bockegården     1/2 tunnor ad fol. 134.
N.        En engh til Kiällery til
            7 las höö och fins igen näst-
            föliande folio, 146. 

G.        Hoghsta Storengh fins och
            igen näst föliande folio 130.
            Til förbemelte Hogsta ähr nödtorfftig
            vthmark eller mulebete och
            tarfueskogh.

(Karttext:)

Betes hagar.
Suartmylla
Suartmulla
Suart mylla
God hard waldz eng
Tompt
Skatte tompt
Sand blandat jord
Suartmula
Hogsta kyrka
God hård waldz eng
Tingstufuan med sin tingz platz.
Leer blandat iord

(s. 130)

Hård waldz engh till Hoghsta.
Hår waldz eng                                                    
1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. Frelsehemman
3 D.v.s. därföre